top of page
Vågig abstrakt bakgrund
Wave

Vad är HEALY?

Healy är en liten men mångsidig enhet (som styrs via en Apple- eller Android-smartphone) som använder program med individanpassade mikroströmfrekvenser (IMF) för att harmonisera ditt bioenergetiska fält på många viktiga områden i livet.

När jag jobbar med Healy'n och mina klienter så går jag in med en stark intention för klienten och intentionen bygger på vem du vill vara, vad du vill göra och vad du vill ha. 

Holistisk hälsa är upplevelsen av enhetlighet i kropp, sinne och själ där allt hänger samman och man upplever välbefinnande och vitalitet på ett övergripande plan. Det gör det möjligt för dig att delta i livet med din fulla kapacitet.

Hälsosamma celler – hälsosamma kroppar


En cell är den minsta byggstenen i alla celler i din kropp. Du har ungefär 70 biljoner av dem i kroppen – det är 70 miljoner miljoner! Antalet celler i din kropp är 4 000 gånger större än hela världens befolkning.

Cellerna är förstås specialiserade efter syfte, men cellens grundläggande ”mall” är alltid samma (och dessutom påminner växtceller mycket om djur och människor).

DNA som mall

 

Alla celler i din kropp har samma mall som lagras i ditt DNA.

Alla celler innehåller hela mallen för alla andra celler i kroppen, och alla celler har ett dataminne på ungefär

2 gigabyte.

Av dessa används bara ungefär 3 procent till att lagra genetisk information. Syftet med återstående lagringsutrymme i cellen är i stort oförklarad i dagsläget.

Hälsosamma celler – hälsosamma kroppar


En cell är den minsta byggstenen i alla celler i din kropp. Du har ungefär 70 biljoner av dem i kroppen – det är 70 miljoner miljoner! Antalet celler i din kropp är 4 000 gånger större än hela världens befolkning.

Cellerna är förstås specialiserade efter syfte, men cellens grundläggande ”mall” är alltid samma (och dessutom påminner växtceller mycket om djur och människor).

Cellkärnan

Strukturen och den inre funktionen i alla dina celler är i stort sett samma.

Cellkärnan är chefen, mitokondrierna är kraftverk, ATP lagrar energi, endoplasmanätet är tarmen, golgiapparaten producerar enzymer och cellmembranet är det yttre skalet som håller ihop allt.

Varje cell har sin egen metabolism: vatten, näringsämnen och syre måste tränga in och metaboliskt avfall behöver avlägsnas.

Cellmetabolismen

Alla vet hur vatten och näringsämnen transporteras in och hur metaboliskt avfall transporteras ut.

För cellernas del hanteras transporten genom öppningar i ytan, de såkallade membranen.

Dessa ”ventiler” i cellmembranet öppnas och stängs efter behov. Denna mekanism baseras på potentialskillnad, dvs. skillnaden i spänning mellan cellens insida och utrymmet mellan cellerna. Rätt eller fel mängd sådan potential ansvarar för cellmetabolismen.

Frekvens Applicering

Så som vi just konstaterade sker transporten av ämnen till och från cellerna genom en typ av magnetstyrd ventilmekanism.

Potentialskillnaden, dvs. skillnaden i spänning inuti cellen och spänningen mellan cellerna ansvarar för en hälsosam (fysiologisk) cellmetabolism.

Enligt vår åsikt förklarar denna mekanism varför frekvenser kan appliceras för många olika syften.

VETENSKAP och PRAKTIK

Inom vetenskapen är det inte bara det roliga med innovation och tillfredsställelsen att ha något unikt som räknas. Vetenskap handlar också om evidensbaserade fakta, vetenskapligt bevisad utveckling och ett övertygande antal publiceringar.

Frekvensbehandlingen har utvecklats under tiotals år av forskning från vårdgivare och forskare. Metodens säkerhet har godkänts i många studier och under tiotals år av erfarenhet, och har bekräftats genom tusentals behandlingar av våra egna vårdgivare.

 

Två forskare i synnerhet lade grunden till vårt arbete på området för många år sedan:
 

Professor Robert O. Becker
Professor Robert O. Becker var en forskarexpert inom elektroterapi, författare till den moderna elektromedicinteknikens ”bibel”, ”The Body Electric”, skriven 1985.
Hans huvudsakliga forskningsområde var regenerering av organ och organsystem genom användning av kroppens egna bio-elektromagnetiska fenomen.

Professor Björn Nordenström

Björn Nordenström (1919–2006) var professor i diagnostisk radiologi på Karolinska Institutet och chef för thoraxradiologi vid Karolinska i Stockholm. Han var medlem i och tillfällig talesperson för nobelkommittén.
I sin bok ”Biologically Closed Electric Circuits” beskrev Nordenström en bioelektrisk krets i kroppen, som påminner om blodcirkulationen eller lymfsystemet.

bottom of page