top of page
Skriva en dagbok

Inlärning

Både i skolan och på nätkurser:
Du får hjälp att absorbera kunskaper snabbare och enklare

Inlärning

Inlärning systemisk* - Harmonisering av det bioenergetiska fältet för inlärning

Inlärning akut** - Specifik harmonisering av det bioenergetiska fältet för att stödja förmågan att fokuser och komma ihåg vad man lärt isg

Minne - Harmonisering av det bioenergetiska fältet för att komma ihåg vad du har lärt dig

Koncentration systemisk* - Harmonisering av det bioenergetiska fältet för fokus och förmåga att ignorera störningar

Koncentration akut** - Specifik harmonisering av det bioenergetiska fältet för att öka koncentrationsförmågan

Prov systemisk* - Harmonisering av det bioenergetiska fältet under förberedelse inför prov

Prov akut** - Harmonisering av det bioenergetiska fältet före prov

Stress systemisk* - Harmonisering av det bioenergetiska fältet för kreativ kraft
Stress akut** - Harmonisering av det bioenergetiska fältet för stressiga situationer

*Systemiska (syst.) frekvensprogram används via handlederna för harmonisering av det bioenergetiska fältet

** Akuta frekvensprogram används lokalt för harmonisering av det bioenergetiska fältet

Obs: Healy Individualized Microcurrent Frequencyprogram (IMF) är inte medicinska appar. Avsikten är inte att de ska bota, behandla, lindra, diagnosticera eller förhindra sjukdom, de har inte heller underställts någon granskning av ett anmält organ och är inre del av någon process där överensstämmelsen värderas för MDD/MDR. Informationen på dessa sidor tillhandahålls som referens och endast i utbildningssyfte. Den ska inte användas istället för råd, diagnos eller behandling av läkare. Du bör alltid rådfråga kvalificerad vårdpersonal.

bottom of page